Kar dobrih petdeset let po drugi svetovni vojni na Čatežu ni bilo pravega kulturnega življenja. Predvojni časi, ko je tu delovalo kulturno društvo in se predstavljalo z uprizarjanjem iger, se kar niso in niso hoteli vrniti. Vrzel je skozi to obdobje zapolnjevala mladina, ki je predvsem ob praznovanjih Dneva žena materam pripravljala skromne proslave v tedanji šoli ali v Ravnikarjevi gostilni.

Jeseni leta 1997 so okoliščine pripeljale do ustanovitve Kulturno umetniškega društva Popotovanje Frana Levstika Čatež. Hvala usodi! Od takrat se pri nas poje, pleše, igra, spoznava različne umetniške spretnosti, predvsem pa druži, kramlja in veseli.

V okviru Kulturno umetniškega društva Popotovanje Frana Levstika Čatež ustvarja pet skupin oz. sekcij: Mešani pevski zbor Kres, Gledališka skupina P.L.I.N., Plesna skupina Simple, Čateški M’skvantarji in čateški podmladek, združen pod imenom Netopir. Gledališka in plesna skupina ter skupina Netopir združujejo mlade ustvarjalce, v pevskem zboru in harmonikarskem orkestru pa so člani precej različnih starostnih obdobij. To društvu daje posebno barvitost in upanje v trajnostni obstoj.

Pa ne le petje, ples in igra tudi spoznavanje najrazličnejših ustvarjalnih tehnik se je mogoče naučiti pri nas. Med drugim smo se tako že naučili izdelovati najrazličnejše voščilnice, maske, sveče, slikati na svilo, izdelovati cvetje iz papirja, vesti, oblikovati glino, izdelovati izdelke iz slame in še kaj.

Društvo deluje v prostorih Kulturnega doma Čatež, ki je v neposredni bližini nekdanjega, predvojnega

Kulturnega doma in pravzaprav skoraj na mestu, kjer je v Levstikovih časih stala Roštanova gostilna. V tej gostilni je namreč Levstik zaključil svoj potopis. Tako je v zraku tudi nekaj kulturne simbolike. Nekateri pa trdijo, da je na tem mestu tudi prav posebna bio energija. Kulturni ustvarjalci na Čatežu po tihem verjamemo v to in se hkrati trudimo, da pozitivno energijo skozi ustvarjanje sprejemamo in oddajamo.

Društvo ali sekcije samostojno vsako leto pripravijo kar nekaj prireditev. Prvih deset let je društvo gradilo svojo prepoznavnost v veliki meri s poletno kulturno zabavno prireditvijo na prostem, Kresnik ob Dušici. Na prireditvi so se predstavljale društvene skupine in številni zanimivi in znani gostje. Ker je eden izmed društvenih predpostavk iskanje novega, je naš trenutni cilj v motu: Kultura brez meja. To pa pomeni, da bomo v prihodnje skušali odhajati na gostovanja in tako trositi naše kulturne drobtinice stran od doma in se bogatiti ob druženjih s kulturnimi ustvarjalci blizu in daleč.

COMMENTS ARE OFF THIS POST